BTW terugvorderen: bespaar direct tot 17% op uw investering

Sinds vorig jaar is het mogelijk om de BTW op uw zonnepanelen terug te vragen

Het Hof van Justitie heeft op 20 juni uitspraak gedaan in de zaak Fuchs (C-219/12), waarin de vraag speelde of particulieren, die met behulp van zonnepanelen stroom leveren aan energiemaatschappijen, kunnen worden aangemerkt als ondernemer voor de omzetbelasting Het Hof oordeelde dat het BTW-ondernemerschap kan worden aangenomen, onder voorwaarde dat de opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk duurzaam is en tegen een vergoeding wordt terug geleverd aan de energiemaatschappij. Dit betekent dat de BTW op de aanschafprijs van de zonnepanelen kan worden teruggevraagd. Dit is 21% op het materiaal en 6% op de kosten van arbeid, gemiddeld is dit 17%.

Eigenaren van zonnepanelensystemen hebben dus recht op teruggaaf van BTW die betaald wordt over de aanschaf en installatie van de zonnepanelensystemen. De regeling geldt voor zogenaamde kleinverbruikers. Dit wil zeggen: een elektriciteitsaansluitingen met een aansluitwaarde van minder dan 3 x 80A. Alle particulieren in Nederland voldoen aan deze eis. Zelfs met 100 zonnepanelen komt u maar tot ongeveer 50% van de onderstaande grens van de Kleine-ondernemersregeling.

De overheid publiceerde al een document met de meest gestelde vragen en antwoorden.In het document staat onder andere dat de Belastingdienst ervan uit gaat dat particuliere eigenaren van zonnepanelen onder de Kleine-ondernemersregeling vallen en alleen belasting hoeven te betalen over de terug geleverde stroom als het af te dragen BTW bedrag hoger is dan € 1.345,-.

De installateur heeft hier ervaring mee en kan de gehele procedure voor u uit handen nemen tegen een zeer geringe vergoeding.