Een compleet zonnepanelensysteem

Solar Collective organiseert groepsaankopen voor complete zonnepanelensystemen. Het persoonlijk aanbod dat u ontvangt is inclusief materiaal, installatie, garantie en ondersteuning en optioneel monitoring, BTW-teruggave en verdere uitbreiding van de garantie.

Inhoud van het complete systeem

  • Zonnepanelen van hoge kwaliteit
  • Omvormer van hoge kwaliteit
  • Alle overige materialen voor montage en aansluiting
  • Montage van het systeem op uw dak
  • Montage van de omvormer in uw huis
  • Aanleg van bedrading in uw huis
  • Aansluiting van het systeem op uw meterkast
  • Aanpassingen van uw meterkast, indien nodig. Bijvoorbeeld het aanleggen van een extra groep en een extra aardlekschakelaar.
  • Transport van de materialen
  • Uitgebreide productgaranties

Maximale vermogen in Wattpiek
Net als bij andere elektrische apparaten is het vermogen van zonnepanelen uitgedrukt in Watt. De productie van elektriciteit bij zonnepanelen hangt af van de hoeveelheid zonlicht. Omdat zonneschijn veranderlijk is, staat bij zonnepanelen alleen het maximale vermogen aangegeven. De zogenaamde Wattpiek (Wp). De optimale omstandigheden waaronder dit maximum tot stand komt, worden in Nederland bijna nooit gehaald. Zonnepanelen wekken daarom minder Wp op dan het maximum aangeeft. De omrekenfactor is met 0.9 in het westen van Nederland, net iets hoger dan in het oosten.

Wat zijn de garanties voor het zonnepanelensysteem?
Om er voor de zorgen dat u als deelnemer goede garanties krijgt voor het zonnepanelensysteem stelt Solar Collective op voorhand eisen aan de deelnemende leveranciers en de minimale garanties die geleverd moeten worden. Het gaat hierbij om:

Systeemgarantie
Het zonnepanelensysteem behoort juist te werken volgens de specificaties. Hierop zit een garantie van een aantal jaar. Doen zich binnen de garantietermijn problemen voor, dan zal de leverancier die verhelpen. Op de systeemonderdelen: zoals de zonnepanelen en de omvormer zit een fabrieksgarantie van een aantal jaar. Indien een zonnepaneel of omvormer niet juist werkt, wordt deze vervangen door een gelijk of minimaal gelijkwaardig product. Bij problemen garandeert de leverancier contact binnen twee werkdagen. De garanties en eventuele mogelijkheid tot uitbreiding van de garantie zijn door Solar Collective uitonderhandeld en treft u aan in de offerte.

Garantie op vermogen
U heeft ook garantie op het vermogen dat uw zonnepanelensysteem moet leveren. Het gaat om een garantie op een vermogen van 90% in de eerste 10 jaar en een vermogen van 80% in de eerste 25 jaar. Indien dit niet wordt gehaald (dit kan worden gecheckt via de monitoring), dan zal de leverancier hier actie op ondernemen. Hij kan daarvoor dan geen materiaalkosten of uurloon in rekening brengen.

Hoe werkt een zonnepanelensysteem?
Zonnepanelen, ook wel Photo-Voltaic (PV) panelen genoemd, zetten zonlicht om in elektriciteit. Voor de omzetting naar bruikbare stroom zijn behalve de panelen ook een omvormer, elektriciteitskabels en montagematerialen nodig. Met een zonnepanelensysteem op uw dak ontstaat regelmatig de situatie dat u meer elektriciteit produceert, dan u op dat moment zelf gebruikt. De stroom die overblijft wordt dan afgegeven aan het elektriciteitsnet. Gebruikt u meer elektriciteit dan uw systeem levert, bijvoorbeeld ’s nachts, dan wordt het tekort aangevuld door het elektriciteitsnet. U legt dus geen eigen voorraad aan. Uw energieleverancier berekent uiteindelijk het saldo van de stroom die u inkoopt en die u terug levert. Wekt uw systeem precies uw eigen verbruik op, dan betaalt u niets voor stroom aan uw energieleverancier.