MKB / ZZP

DSC_6598Zijn zonnepanelen ook interessant voor ondernemers?
Om het investeren in duurzame energie door bedrijven te bevorderen heeft de overheid een aantal fiscale regelingen in het leven geroepen die de investering in zonnepanelen extra interessant maken: de Energie Investerings Aftrek (E.I.A) en de Kleinschaligheids Investerings Aftrek (K.I.A). Ondernemers verdienen de investering vaak in een paar jaar terug. Via Solar Collective wordt u bediend door een installateur met ervaring in bedienen van ondernemers en de regels die van toepassing zijn.

Wat is Energie Investerings Aftrek (EIA)?
Door de E.I.A. (Energie Investerings Aftrek) is het mogelijk een groot gedeelte van uw investering in zonnepanelensystemen af te trekken van uw bedrijfswinst. Met de EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage dat uw bedrijf betaalt. Meer informatie over de E.I.A. vindt u op de site van de Belastingdienst, maar we rekenen het ook graag voor. Er zijn strikte spelregels, dus het is belangrijk u goed te laten voorlichten. Via Solar Collective wordt u bediend door een installateur met ervaring in bedienen van ondernemers en de regels die van toepassing zijn.

Wat is kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)?
Als u in 2014 tussen de € 2.300 en € 306.931 investeert in zonnepanelensystemen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Deze is 28% van uw investering van € 2.300 tot  € 55.000. Meer informatie over de K.I.A. vindt u op de site van de Belastingdienst, maar we rekenen het ook graag voor. Via Solar Collective wordt u bediend door een installateur met ervaring in bedienen van ondernemers en de regels die van toepassing zijn.

BTW en algemene investeringsaftrek?
Natuurlijk mag u naast bovengenoemde extra regelingen de investering in zonnepanelen ook nog als ‘gewone investering’ in bedrijfsmiddelen aftrekken van uw fiscale winst en mag u de BTW aftrekken van uw eigen aangifte omzet belasting.

Voor veel bedrijven is de investering in zonnepanelen dus zeer interessant. Niet alleen voor het milieu en het imago van uw bedrijf, maar ook voor besparing op uw energiekosten op de lange termijn. De installateur brengt uw specifieke situatie in kaart en berekent het fiscaal voordeel en het rendement. Daarbij spelen zaken als het stroomverbruik, stroomkosten per kWh, geplande investeringen en de rechtsvorm van uw onderneming allemaal een rol. Wilt u weten of zonnepanelen voor uw bedrijf interessant zijn, schrijf u dan nu in en laat het voorrekenen.