Rendement

Het plaatsen van zonnepanelen levert u momenteel dubbel voordeel op. Dankzij de plaatsing van zonnepanelen maakt u meer rendement op uw geld dan bij de bank. Een investering nu betekent dat uw stroomrekening meteen omlaag gaat en u heeft – na de terugverdienperiode – jarenlang gratis elektriciteit. De kosten voor de aanschaf zijn eenmalig. Zodra het systeem geïnstalleerd is, gaat het zich vanzelf terugverdienen.

Rendement zonnepanelensysteem
Hoeveel energie een zonnepanelensysteem daadwerkelijk opbrengt, is afhankelijk van factoren als de ligging van de panelen ten opzichte van de zon, de hellingshoek van het dak, de zonintensiteit en nog meer. Hetzelfde zonnepaneel levert daarom op het ene dak betere prestaties dan op het andere. Een zonnepanelensysteem met ligging naar het zuiden levert de beste zoninstraling op. Toch zijn ook zonnepanelen naar het westen of oosten, met een maximale afwijking van negentig graden, nog steeds interessant. Als richtlijn hanteren we dat zonnepanelen minimaal 70% van het maximaal vermogen op moeten kunnen leveren. Een dak naar het noorden, noordwesten of noordoosten is daarom niet geschikt voor zonnepanelen.

Maximale vermogen in Wattpiek
Het vermogen van zonnepanelen wordt, net als bij andere elektrische apparaten, uitgedrukt in Watt. Alleen hangt dit bij de productie van elektriciteit bij zonnepanelen ook af van de hoeveelheid zonlicht, en die is bij zonneschijn heel wisselend. Vandaar dat er bij zonnepanelen alleen het maximale vermogen wordt aangegeven. De zogenaamde Wattpiek (Wp). De optimale omstandigheden waaronder dit maximum tot stand komt, worden in Nederland bijna nooit gehaald. Zonnepanelen wekken daarom minder Wp op dan het maximum aangeeft. De omrekenfactor is met 0.9 in het westen van Nederland, net iets hoger dan in het oosten.

Een investering nu betekent dat uw stroomrekening meteen omlaag gaat en u heeft – na de terugverdienperiode – jarenlang gratis elektriciteit. De terugverdientijd is afhankelijk van verschillende factoren zoals het vermogen van het zonnepanelensysteem en de energieprijs. Voor een compleet zonnepanelensysteem zoals wij dat aanbieden inclusief omvormer, bekabeling, montagemateriaal en installatie is de volgende berekening bruikbaar:

Rekenvoorbeeld
Stel u heeft 10 panelen die 260 Wp per paneel leveren. Dat levert jaarlijks 2600 Wp oftewel 2340 kWh op. Bij een energieprijs van 22 eurocent per kWh is dat 515 euro per jaar. Stel de netto aanschafprijs is 4000 euro. Dan heeft u bij gelijkblijvende elektriciteitsprijzen in minder dan 8 jaar uw investering terugverdiend. Het systeem blijft daarna stroom produceren en als u uw huis of pand verkoopt, verkoopt u het zonnepanelensysteem mee.

Schaduw
Misschien heeft uw dak schaduw van bijvoorbeeld een boom, een dakkapel of schoorsteen. Schaduw kan een nadelig effect hebben op het rendement van het hele zonnepanelensysteem. De serieel geschakelde zonnecellen werken namelijk op de stroomsterkte van de laagste cel. De enkele cel in de schaduw kan zo de opbrengst van het hele systeem omlaag brengen. Bij het plaatsen van de zonnepanelen houdt de leverancier rekening met schaduw. Dat doet hij door een combinatie van de volgende maatregelen te treffen: